Офсетов печат

 

Пълноцветен и Черно-бял

офсетов печат на визитки, бланки, брошури, дипляни, покани, каталози, папки, менюта, кубчета и други печатни материали в малки и средни тиражи.

Възможност за печат върху различни видове хартии и картони!


Предлагаме и довършителни книговезки операции.